Šodúd VYPRAHLO - Kdo vlastně jsme

Autor: Jirka <(at)>, Téma: O nás, Vydáno dne: 07. 08. 2005

Sdružení ohrožených dobrodruhů všeho druhu šodúd VYPRAHLO je humorným sdružením fyzických osob bez právní subjektivity. Bylo založeno v létě roku 1998, ovšem aktivitu vyvinulo již o rok dříve, když byla uskutečněna Expedice Vysoké Tatry ´97 (ovšem ne ještě pod hlavičkou šodúdu - dá rozum). Teoreticky by se mělo řídit stanovami šodúdu VYPRAHLO.

Cílem šodúdu VYPRAHLO je pořádání expedic do přírody zemí celého světa, což se nám i docela daří. Na to, co je v plánu, se podívejte v rubrice kde jsme byli.

Šodúd založili Jeník Krátký a Jirka Kučera. Ač je každý z jiného kraje naší krásné (České) republiky (Jeník je ze Sezemic, Jirka z Havířova), potkali se. A to je velmi podstatné, neboť kdyby se nepotkali, nemohl bys nyní tuto stránku číst, neb by nebyl žádný šodúd, natož pak VYPRAHLO. тимьян

чабрец

Podmínky členství

Podmínky vycházejí ze stanov šodúdu VYPRAHLO. Myslíme si, že stanovy stojí za přečtení, i když netoužíte po členství v tomto sdružení. Pakliže ano, napište nám.